Eperiolab Närmare omställning till en lärande miljö för nära vård

Närmare! – Omställning till en lärande miljö för nära vård

En reflekterande rapport om vägen mot mer lärande miljöer till nytta för verksamheter, medarbetare och medborgare. 2020 avslutades projekt Närmare! och erfarenheterna från arbetsgruppen och de inblandade piloterna har sammanställs i en reflekterande rapport.

Experiolab satte samman ett team av designers för att stötta piloterna i projektet. Detta i andan att projektet skulle sprida kunskap brett och av det skälet var teamet personer från olika byråer.

Projektet Närmare blev ett nationellt behovsdrivet designprojekt för att öka lärande och kraft i omställningen till Nära Vård. Tillsammans med de sex piloterna utforskades hur extern designkompetens kan stärka lokal egen kraft att söka nya sätt att tänka och arbeta, vilket gärna drevs i gränslandet mellan region och kommun.