Illustration av pilar för processen

Nationella stöd och underlag

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna.

I listan med nationella stöd och underlag hittar du bland annat Ineras samlingssida för tjänster i alfabetisk ordning som kan inspirera och bidra till verksamhetsutveckling, skapa förståelse för vilka behov som olika digitala tjänster kan fylla och stöd för användande av olika digitala tjänster.

Syftet är att sprida och öka kännedomen om befintliga kunskapshöjande initiativ till kommunerna, och därigenom bidra till:

  • Effektivisering och tidsbesparing för kommuner när informationen finns samlad
  • Bättre kvalitet i underlag för kommunerna med korrekt och uppdaterad information om de aktuella nationella initiativen inom området
  • Förändring och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalt stöd inom kommunerna
  • Att kunna identifiera kunskapsgap inom området

Hela listan hittar du här till höger under Stöd & Checklistor – Nationella stöd och underlag.

HÄR kan du läsa mer om detta på E-hälsomyndighetens sida och där finns även listan som excelfil.