Illustration av pilar för processen

Nationella stöd som främjar digital verksamhetsutveckling – här är hela listan!

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna.

De nationella stöden och underlagen benämns som kunskapshöjande initiativ (KHI) och är ett led i arbetet med Vision e‑hälsa 2025.

Kartläggningen har genomförts tre år i rad och omfattar initiativ som tillgängliggörs av tretton nationella aktörer där olika myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och samverkansprogrammet eSam ingår.

Syftet är att sprida och öka kännedomen om befintliga kunskapshöjande initiativ till kommunerna, och därigenom bidra till:

  • Effektivisering och tidsbesparing för kommuner när informationen finns samlad
  • Bättre kvalitet i underlag för kommunerna med korrekt och uppdaterad information om de aktuella nationella initiativen inom området
  • Förändring och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalt stöd inom kommunerna
  • Att kunna identifiera kunskapsgap inom området

Hela listan hittar du här till höger under Stöd & Checklistor – Nationella stöd och underlag.

HÄR kan du läsa mer om detta på E-hälsomyndighetens sida och där finns även listan som excelfil.