Building Resilience in Social Services.

Nominera till European Social Services Awards (ESSA)

Ta chansen och nominera kandidater till European Social Services Awards senast 30 juli! I år känns det extra viktigt att uppmärksamma det arbete och de anpassningar som socialtjänster i Europa har gjort.

Varje år uppmärksammar det europeiska socialchefsnätverket ESN socialtjänstens roll genom utmärkelserna European Social Services Awards (ESSA). FSS-medlemmar uppmanas att nominera verksamheter och insatser! FSS hjälper till med stöd och frågor kring nomineringen.

I år känns det extra viktigt att uppmärksamma det arbete och de anpassningar som socialtjänster i Europa har gjort. Som en av medlemsorganisationerna i ESN vill FSS uppmuntra alla föreningens medlemmar att nominera verksamheter och insatser till årets ESSA. Senast 30 juli ska nomineringarna vara inne.

KATEGORIERNA

Utmärkelserna är uppdelade i fem olika kategorier:

  • Innovation inom socialtjänsten
  • Enastående team
  • Samverkande verksamheter
  • Teknikanvändning
  • Forskningsprojekt

Utöver de fem kategorierna delas även ”Excellence in Social Services Award” ut.