Nu tränas en AI-assistent för svensk offentlig sektor

Nu tränas en AI-assistent för svensk offentlig sektor | AI Sweden (tt.se)

Medarbetare i tre kommuner är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor. Projektet leds av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens.– Vi har ett par hundra rutiner och riktlinjer som personalen ska förhålla sig till, dokument som ligger i olika samarbetsrum och i olika mappar. De kommer inte åt dokumenten via telefonen idag. Vi metodutvecklare tar dagligen emot samtal med frågor om vad det är som gäller eller var de hittar olika dokument. Det ska vara lätt att göra rätt och det är det inte som det är idag. Här kommer den digitala assistenten göra en stor skillnad för medarbetarna, säger Gina Johannisson, metodutvecklare i Kungsbacka kommun.

Projektet En gemensam digital assistent för offentlig sektor är ett samarbete mellan svenska myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet, koordinerat av AI Sweden. Syftet är att främja nationell samverkan kring AI för textuppgifter och skapa förutsättningar för gemensamma lösningar i offentlig sektor.

Genom att involvera personal från bland annat hemtjänsten i utvecklingsarbetet kommer modellerna att bli relevanta och effektiva för de specifika arbetsuppgifter som finns i respektive verksamhet. Inom just hemtjänsten innebär det till exempel ett verktyg som ska göra det lättare för personalen att hitta information i den samlade dokumentation som finns. 

– Medarbetarna i organisationerna har den absolut viktigaste rollen i utvecklingen av en digital assistent för offentlig sektor. För att utveckla AI-verktyg som verkligen gör skillnad och skapar värde, krävs mer än bara teknisk expertis. Det krävs gedigen kunskap och förståelse för de specifika verksamhetsområden där tekniken ska tillämpas. Vi behöver kombinera domänkunskap och teknisk kunskap för att kunna skapa skräddarsydda och värdeskapande AI-lösningar, säger Jonatan Permert, projektledare på AI Sweden.

Gina Johannisson beskriver den förändring hon vill se:

– Personalen kommer kunna få svar direkt i telefonen och när de är på plats ute hos patient/omsorgstagare. Det kommer också göra stor skillnad att medarbetarna får svar snabbt och med ett enkelt språk, de har inte tiden till att sitta och läsa långa rutiner eller riktlinjer. Detta kommer leda till att kvalitén och säkerheten på vården och omsorgen förstärks samt att arbetsmiljön förbättras för medarbetarna på vård och omsorg. Då vård och omsorg står inför en stor utmaning med att räcka till när våra patienter blir fler så behöver vi hitta effektivare arbetssätt och den digitala assistenten är ett led i det arbetet, säger hon.

Svensk offentlig sektor står inför flera utmaningar under de kommande åren, där bristen på personal är en av de mest centrala. Enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner kommer 410 000 personer att behöva rekryteras under åren fram till och med 2031.

Ökad användning av artificiell intelligens är ett sätt att minska rekryteringsbehovet, genom att hitta nya sätt att jobba som ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamhetsprocesser. Enligt en beräkning som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, publicerade 2019 har AI potential att spara 140 miljarder kronor om året i offentlig sektor.

Träningen som just nu pågår i Tjörn, Kungsbacka och Göteborg innebär att hemtjänstpersonal skapar svar på frågor som ska fungera som exempel för språkmodellen att lära av. I nästa steg kommer den här träningen att ligga till grund för faktiska AI-tjänster som används av personalen. 

– Det kan handla om mer allmänna textuppgifter, som att förenkla språket i en text eller sammanfatta ett dokument. Men också att ge svar på specifika frågor utifrån förvaltningens egen dokumentation. Det betyder bland annat att medarbetarna kommer att slippa söka bland mängder med dokument utan istället kan ställa frågor direkt till en AI-assistent och få skräddarsydda svar, säger Jonatan Permert. 

Fram till sommaren sker första etappen av arbetet med assistenten där den tekniska lösningen och metoder för datagenerering samt förändringsledning utvecklas, tillsammans med de tre kommunerna och de tre regioner som är med i projektet. Efter sommaren går projektet in i etapp två och då kommer en uppskalning ske utifrån de lärdomar som framkommit tillsammans med ytterligare ett 30-tal kommuner, regioner och myndigheter.

Fakta om En gemensam digital assistent för offentlig sektor

  • Initiativet syftar till att skapa nationell samverkan inom offentlig sektor för att utveckla moderna och kapabla AI-lösningar för språk. Målet är att dela på kritiska resurser och dela på bördan av att skapa de data som krävs för att kunna skapa verkligt kapabla och flexibla lösningar.
  • Kommunerna som deltar är Kungsbacka, Göteborg och Tjörn, regionerna är Västra Götaland, Skåne och Halland.
  • Teknikleverantör är Intel.
  • Projektet finansieras av Vinnova och projektdeltagarna.
  • Koordinering och projektledning sker av AI Sweden.
  • I etapp två, som startar efter sommaren och planeras pågå till årsskiftet 2025/2026, ökar antalet kommuner och regioner till ett 30-tal.
  • Från 2026 är ambitionen att överlämna initiativet till en aktör som långsiktigt fortsätter arbeta med drift, skalning och utveckling.