Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Från årsskiftet blir det möjligt för vårdgivare och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Den 1 januari 2023 börjar lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gälla. Enligt lagen kan då vårdgivare och socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning under särskilda förutsättningar dela personuppgifter med varandra. Bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355) om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen.

Behöver ansluta till system

För att dela uppgifter behöver verksamheterna vara anslutna till ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det är frivilligt att ansluta sig till ett sådant systemet.

Syftet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.