Ny rapport om digitala samhällshinder ska ge fördjupad kunskap och praktiska verktyg

Region Västernorrland – Ny rapport om digitala samhällshinder ska ge fördjupad kunskap och praktiska verktyg (rvn.se)

Region Västernorrland färdigställde nyligen, tillsammans med Digidel, en andra rapport om digitala samhällshinder – Digital delaktighet – digitalisering som inte lämnar någon utanför. Rapporten ska ge en fördjupad bild av hur digital exkludering sker i samhället.

– Rapporten ger oss nya och fördjupade kunskaper om vilka de digitala samhällshindren är och den tipsar om verktyg för att riva dessa hinder. För oss inom Region Västernorrland är det särskilt viktigt med kopplingen till de välfärdstjänster vi utvecklar. Vår grundläggande utgångspunkt i länets gemensamma regionala utvecklingsstrategi är att vi ska tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden. För att detta ska ge stor effekt så behöver vi än mer säkerställa digital inkludering och tillgänglighet, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland.

I den första rapporten, som släpptes maj 2022, visades att ett stort behov av stödfunktioner uppstått och också skapats till följd av samhällets digitala omställning. Analysen pekade på nyttan med kartläggningar av lokala insatser för digital delaktighet. I rapporten lyftes också potentialen med återkommande återkoppling, så kallade feedbackloopar, i samhällets digitalisering.

Metoder för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

I den nu släppta fördjupade rapporten finns beskrivningar om hur digital exkludering sker både på individ- och samhällsnivå. Den första delen av rapporten är av mer teoretisk karaktär för att synliggöra bakomliggande orsaker till olika typer av digitala samhällshinder. Den andra delen av rapporten handlar om att göra; här hittar du förslag på praktiska metoder för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Här kan du ta del av rapporten:

Digital delaktighet. Digitalisering som inte lämnar någon utanför. (rvn.se)