skr.se/valfardsteknik

Ny samlingsplats om välfärdsteknik

Nu finns Kompetenscenter välfärdstekniks webbsidor samlade på skr.se/valfardsteknik. Syftet med webbplatsen är att underlätta för kommunerna i arbetet med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. På skr.se/valfardsteknik finns stödmaterial, mallar och goda exempel som bidrar till att komma igång med arbetet och förstå nyttan med välfärdsteknik. 
skr.se/valfardsteknik