Ny sammanställning av metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott

Ny sammanställning av metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott

Socialstyrelsen har tagit fram en ny sammanställning av metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott

Exempel på metoder för att förebygga normbrytande beteende och brott

Socialstyrelsen har samlat exempel på metoder och arbetssätt som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga i Sverige. Att en metod finns med innebär inte att den rekommenderas över någon annan. Exemplen har valts ut i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polismyndigheten. Samråd har även ägt rum med Skolverket.

Exempelsamlingen syftar till att ge en bild över vilka metoder och arbetssätt som används idag. Metoderna som ingår i samlingen rekommenderas inte över några andra eftersom de generellt inte har granskats utifrån kvalitet eller effekt.

Anmäl dig till webbinarium

Exempelsamlingen och några av metoderna som ingår kommer att presenteras under ett webbinarium 28 oktober, klockan 9.00-10.00. Anmäl dig här