DIGG vägledning i nyttorealisering 3.0

Ny vägledning till stöd i arbetet med nyttorealisering

Offentlig förvaltning står inför behov av såväl strukturella som kulturella förändringar, som en följd av vår snabbrörliga och oförutsägbara omvärld. För att på bästa sätt lyckas med dessa förändringar krävs bland annat ett systematiskt arbete med nyttorealisering. DIGG har därför i dagarna lanserat en omarbetad och utvecklad vägledning, som ersätter den tidigare versionen från 2014.

Vägledningen ska ge offentlig sektor, men även andra organisationer, en ökad förmåga att leda och styra värdeskapande och behovsdrivet förändringsarbete.

– Nytta och värde är ett hett ämne. Intresset och kompetensen inom området ökar samtidigt som det är så att varje skattekrona ska nyttjas på bästa sätt. Genom ett strukturerat och systematiskt förändringsarbete kan organisationer bättre säkerställa att det man lägger tid och pengar på också leder till de resultat och den nytta som behövs, säger Lilly-Mari Sten, specialist inom nyttorealisering på DIGG.

Vägledning i nyttorealisering 3.0 ska vara ett konkret stöd till offentliga organisationer i sitt arbete med behovsdrivet och värdebaserat förändringsarbete, för att stärka förmågan att optimera och realisera nyttor.

Syftet med den här vägledningen är att du ska se nyttan med nyttorealisering och
förstå hur du kan börja arbeta med det, i din organisation och i din vardag. Det spelar ingen roll hur stor förändring eller hur ambitiösa mål du har. Nyttorealisering kan appliceras på både små och stora förändringar.