Skärmdump av LIKA socialtjänsts webb

Ny version av LIKA för socialtjänsten

LIKA för socialtjänsten, version 3! Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKR och flertalet aktörer från socialtjänsten. LIKA för socialtjänsten (länk öppnas på annan webb och i en ny flik) är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet är en handlingsplan för fortsatt utveckling. Självskattning kan göras inom fyra områden: Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ och Familjeomsorg samt Övergripande över alla socialtjänstens områden.

Det finns möjlighet att kunna jämföra sin verksamhet med tidigare värderingar och även kunna jämföra med andra verksamheter. Var dock uppmärksam på att det har skett vissa ändringar i indikatorer och aktiviteter genom åren och detta kan påverka jämförbarheten.