Socialstyrelsen Säker vård Nationell utbildning i patientsäkerhet

Ny webbutbildning i patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

Nu finns en ny webbutbildning i patientsäkerhet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet är helt kostnadsfri och öppen för alla. Allt du behöver göra är att logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Utbildningen Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet. Den vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. Allt du behöver göra är att logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet på Socialstyrelsens utbildningsportal

Vem ska gå utbildningen?

Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig både till dig som medarbetare och till dig som är chef eller ledare i hälso- och sjukvården, oavsett om du arbetar inom tandvården, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården, den prehospitala vården, på sjukhus eller inom någon annan verksamhet.