Nya stöd för den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen bjuder in till gratis webinarium den 28 april

Socialstyrelsen har under hösten publicerat två kostnadsfria stöd för den sociala barn- och ungdomsvården: yrkesintroduktion och stöd för lärande i handläggning och dokumentation. I webbinariet ges en introduktion till de båda stöden, vad de innehåller och hur de kan användas.

Webbinariet riktar sig till chefer, arbetsledare, metodstödjare och andra som arbetar med introduktion och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården. Även socialsekreterare som är intresserade är välkomna.