Northeast Iceland plugs into digital healthcare

Northeast Iceland plugs into digital healthcare

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal.

3 Lyckade nordiska distanslösningar. Ett e-hälso- och välfärdsteknologinätverk på nordöstra Island medverkar till att öka implementeringsfarten av digital teknik.

Nytt e-hälsonätverk

Med stöd av VOPD har ett nytt e-hälso- och välfärdsteknologinätverk bildats på nordöstra Island. Målet med nätverket och det påbörjade samarbetet är att påskynda implementering av distanslösningar i regionen men även andra nordliga tunt befolkade områden i landet.

Island är samtidigt ett av världens mest urbaniserade samhällen och ett av de mest tunt befolkade.

En av de viktigaste utmaningarna med att implementera digital vård är att bryta ner olika slags hinder mellan sjukvårdssektorerna och säkerställa sömlös kommunikation mellan sjukhus, kommunala inrättningar och andra serviceorgan. Det nya nätverkets uppdrag är bland annat att ta sig an denna utmaningar.

Läs mer i rapporten Northeast Iceland plugs into digital healthcare