Nytt poddavsnitt om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Nytt poddavsnitt om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

I Västra Götaland pågår sedan några år ett utvecklingsarbete där primärvården, elevhälsan och socialtjänsten samverkar i så kallade SIMBA-team runt barn och unga med lindrig psykisk ohälsa. I det här avsnittet får du höra hur de jobbar och vilka erfarenheter de har.

Lyssna på Emily Jacoby Kask, psykolog och projektledare för arbetet med SIMBA-team i Kungälvs och Tjörns kommuner. I avsnittet deltar också Ebba Silfverstolpe Agardh och Kjerstin Bergman, projektledare för TSI på Skolverket respektive Socialstyrelsen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) handlar om att verksamheter närmast barn och unga arbetar tillsammans för att erbjuda tidigt stöd i en ogynnsam utveckling. Läs mer om TSI på Kunskapsguiden.