Tangentbord

Nytt regeringsuppdrag ska öka möjligheterna för en sammanhållen journalföring i hela landet

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och leda till att det används av alla vård- och omsorgsgivare runt om i landet.

Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Men idag används det inte inom alla regioner och kommuner, något som bland annat Coronakommissionen har riktat kritik mot.

Med sammanhållen journalföring kan olika vårdgivare dela vårddokumentation. Det leder till en ökad patientsäkerhet och bättre samordning av vårdinsatser. Då behöver inte patienten upprepa sin vårdhistoria vid kontakt med en ny vårdgivare.

– När någon söker vård finns det ett stort värde i att veta vilka behandlingar och insatser som patienten fått respektive inte fått från en annan vård- eller omsorgsgivare, säger Max Herulf som tillsammans med Bessam Saleh ansvarar för uppdraget.

Samla in synpunkter

I sin analys ska E-hälsomyndigheten titta på både befintliga och alternativa tekniska lösningar för en sammanhållen journalföring. I uppdraget ingår också att redogöra för hur förslagen kan utformas och vidareutvecklas.

– Nu lägger vi upp en plan för arbetet. Vi kommer börja med att samla in information och synpunkter från många olika håll, för att sedan börja fundera över vilka olika principiella lösningar som är tänkbara, säger Max Herulf, utredare på samordningsavdelningen.   

E-hälsomyndigheten ska samverka med Socialstyrelsen och föra dialog med bland annat DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Inera AB.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2022.