Nyttja kraften hos befintlig personal och bygg digitaliseringsteam – digitalt studiebesök i Södertälje

Nyttja kraften hos befintlig personal och bygg digitaliseringsteam – digitalt studiebesök i Södertälje

För att möta framtidens omsorg bygger kommunen horisontella team. Den nya lösningen tar till vara på kompetens, nyfikenhet och intresse hos medarbetare och chefer.

  • Datum: 16 november 2022
  • Tid: 14.00 – 15.00
  • Plats: Digitalt (Teams)
  • Kostnad: Kostnadsfritt, finansieras av Överenskommelse äldreomsorg-teknik 2020-2022
  • Sista anmälningsdag: 14 november 2022

Innehåll

Södertälje kommun berättar om hur de har organiserat sig och om att skapa förutsättningar för digitalisering på bred front – från högsta ledningsgruppen till enskild medarbetare och brukare.

Ta del av Södertäljes nyaste enhet, enheten för Välfärdsteknik, som ansvarar för drift och hur den nya enheten kommer att arbeta i takt med det utvecklingsarbete som pågår.
De medverkande berättar om hur de bygger ett team med medarbetare från verksamheterna. Dessutom om hur enheten systematiskt tar tillvara på kompetens och intresse hos medarbetarna genom den nya rollen “förändringsagent”.