Nyttokalkyl för användning av läkemedelsautomater i äldreomsorgen

Läkemedelsautomater i äldreomsorgen – Öppen info: Nyttokalkyler – Confluence (atlassian.net)

Nyttoanalys för läkemedelsautomater

Bakgrund

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för specifika välfärdstekniker. Denna nyttokalkyl avser införande av läkemedelsautomat.

Syfte med nyttokalkylen

Många kommuner har idag ett manuellt arbetssätt vid läkemedelsgivning där personal ger läkemedel vid fysiskt hembesök. Med hjälp av denna nyttokalkyl ser vi vilka nyttor som uppkommer om kommuner använder läkemedelsautomater som möjliggör att brukaren tar läkemedel på egen hand, istället för ett manuellt arbetssätt där personalen åker till brukaren för att ge läkemedel.