Checklista för upphandling pdf:en

Offentlig upphandling – en checklista

Offentlig upphandling – en checklista 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. 

Här på digitalvardochomsorg.se är Checklista för upphandling publicerad. Checklistan lyfter viktiga möjligheter att beakta då ni står inför att upphandla välfärdsteknik och digitala tjänster. Punkter som kan underlätta arbetet.