Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn. Person har ramlat och ligger på golvet.

Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn

Hur kan kommuner erbjuda digital tillsyn som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök. Konkreta exempel, framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd. Den 21 sep kl. 13.00 -15.00 genomför Kompetenscenter välfärdsteknik.

 Sista anmälningsdag 17 september

Innehåll

Kompetenscenter välfärdsteknik har en serie med aktiviteter för att stötta kommuner i arbetet med automatisering gällande administrativa processer. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika nulägen.

I detta seminarium ger vi en inblick hur man på olika sätt kan påbörja sitt arbete med automatisering. Vår förhoppning är att du efter denna dag har fått en idé till hur ni i din kommun ska ta era första steg.

Målgrupp

Verksamhets-/enhetschefer, verksamhetsutvecklare,projektledare, systemförvaltare, digitaliseringsstrateger inom äldreomsorgen.

Program

Kommer inom kort.

Medverkande

  • Katarina Pihl, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Elisabeth Kjellin, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik