medicinpåminnare som visar att det är dags att ta sin medicin

Ökad delaktighet och självständighet i Falkenberg

Falkenbergs kommun erbjuder medicingivare till personer som behöver påminnelse att ta sina läkemedel. Utöver att det gör individen mer självständig och delaktig i sin egen läkemedelsbehandling så frigör det också tid till hemtjänstpersonal som kan användas till att hjälpa andra.

En medicingivare är ett hjälpmedel som påminner när det är dags att ta läkemedel, istället för att hemtjänstpersonal eller anhöriga gör det. Medicingivare gör brukare mer självständiga och delaktiga i sin läkemedelshantering och vardag, då de själv kan bestämma över sina dagar istället för att vara hemma för att vänta på hemtjänstpersonal. Det är en sjuksköterska som bedömer om brukarens behov av hjälp med läkemedelsöverlämning kan tillgodoses med en medicingivare. Brukaren måste exempelvis vara inskriven i kommunens hemsjukvård, vara positiv till att ta sina mediciner och kunna ta emot enklare instruktioner.

Nils i Älvsered, berättar själv vad han tycker om att använda medicingivare bland annat så uppskattar han att få sin medicin vid samma tidpunkt varje dag.