Eva Sahlén Samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik Avdelningen för vård och omsorg

Omsorgen blir bättre med digitala lösningar

Välfärdsteknik kan öka äldres trygghet och självständighet. Men för att införa den krävs ändrade arbetssätt med stöd av den. Läs Eva Sahlén, Samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik inlägg på Socialtjänstbloggen. SKR:s satsning gynnar utveckling i hela landet – en särskild satsning som stödjer kommunerna att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Tillsammans med särskilt utsedda modellkommuner samlar kompetenscentret kunskap som gynnar utveckling i hela landet.

Podd, nyhetsbrev och evenemang lyssna gärna till SKR:s nya podd om välfärdsteknik ger inspiration om hur.