Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen

Inspireras av en 10 min podd från Aging 2.0 Sverige med Nina Lathi, Sjuksköterska och programledare på Stockholm Life Tech. HÄR hittar du podden.

Digital teknik kan förbättra vårt operativa arbete genom nya arbetssätt och förtydliga behovet. Vad krävs för att möjliggöra det? Nina berättar om hur Stockholm Life Tech arbetar med stöd till innovativa små och stora företag samt vilka nya roller och kompetens som behövs för att kunna breddinföra digital teknik inom omsorg och vård. Omvärldsbevakning krävs inom omvårdnaden inom och utanför Sveriges gränser.

Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av [email protected] Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen [email protected]