digin.nu

Organisationsutveckling för tillgänglighet – Ny vägledning på Digin

Digin vill underlätta för dig som verksamhetsutvecklare att öka tillgängligheten i din verksamhet. Nu finns en vägledning som stöttar i arbetet att utforma och utveckla produkter, tjänster och varor i enligt med standarden för universell utformning (standarden – EN 17161:2019). Ett viktigt råd – involvera användare i utvecklingsarbetet.
 
Vägledningen är framtagen av Digin, ett samarbete för digital tillgänglighet och inkludering. För att underlätta för privata och offentliga aktörer att öka den digitala tillgängligheten i deras verksamheter. Vilket görs genom inspiration och vägledning på webbplatsen digin.nu och webbinarier. 
 
Vi som står bakom Digin är DIGG, PTS – Post- och telestyrelsen, MFD – Myndigheten för delaktighet och MTM – Myndigheten för tillgängliga medier.