Oro för nytt AI-program: Risk för sämre patientsäkerhet

Oro för nytt AI-program: Risk för sämre patientsäkerhet – P4 Gotland | Sveriges Radio

  • Medicinska sekreterare befarar sämre patientsäkerhet och större risk för fel när deras jobb ersätts av ett dataprogram.
  • ”Att det kommer ut olämpliga anteckningar direkt ut på 1177”, säger Kerstin Patriksson-Juhlin som med en kollega skrivit till sjukhuschefen om farhågorna.