VälTel 2.0

Östersunds kommun medverkar i Vältel 2.0 som syftar till att på olika sätt minska det digitala utanförskapet.

I projektet VälTel 2.0 samarbetar Östersunds kommun, Region Jämtland-Härjedalen, Åre kommun, Mittuniversitetet och Nord-Trøndelag, samt en rad innovativa aktörer inom näringslivet, med att hitta framtidens hälsolösningar.

De utforskar hur ökad kunskap kring innovationsprocesser, digitalisering och nya teknologier – så kallade välfärdsteknologiska lösningar – kan göra vård- och omsorg, samt hälso- och sjukvård mer jämlik ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv.

Ett av Vältel-projketet som Östersunds kommun driver är en digital utbildning via mobiltelefonen till anställda inom LSS, vilket betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Från början var tanken att utbildningen skulle underlätta för nyanställda medarbetare, medarbetare med svenska som andra språk eller personer som har andra svårigheter att ta till sig information på de fysiska utbildningarna som kommunen erbjudit, men det nyttjades av långt fler än så. Läs mer om det projektet i en artikel hos Voister