Övertorneås väg till ett informationssäkert arbete i äldreomsorgen

Övertorneås väg till ett informationssäkert arbete i äldreomsorgen

Övertorneå är en av modellkommunerna i SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik och ligger i framkant i digitalisering av äldreomsorgen. Under 2021 påbörjade Övertorneå ett strukturerat arbete med att skydda informationen i systemen inom äldreomsorgen.

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen kan SKR:s verktyget KLASSA användas. Under 2022 kommer innehållet att uppdateras löpande och i den takt som Övertorneå utvecklar sitt arbete med informationssäkerhet. 

Det här exemplet är tänkt att inspirera medarbetare inom äldreomsorgen att påbörja eller fortsätta arbetet med informationssäkerhet.