E-utbildning Här hittar du vår E-utbildning inom palliativ vård.

Palliation ABC utbildning till vård- och omsorgspersonal över hela Sverige

Utbildningen är nu rikstäckande och har nått samtliga 290 kommuner i Sverige.

– Med en tillgänglig och avgiftsfri webbutbildning kan vi bidra till god och jämlik vård över hela landet. Palliation ABC ger en gemensam grund för vårdteamet att stå på, vilket skapar förutsättningar för att kunna bedriva god vård och omsorg utifrån det palliativa förhållningssättet, säger Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, samt vårdutvecklare hos Betaniastiftelsen.

Palliation ABC togs fram 2018 av Betaniastiftelsen, i nära samverkan med Svenskt Demenscentrum. Syftet är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till fortbildning i allmän palliativ vård.

Här hittar du till webbutbildningen

Vad är Palliation ABC?
Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen, som tar ca 3,5h att genomföra, vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Se en kort introduktionsfilm om Pallition ABC