Årsrapport 2020 – Pandemi och e-hälsa

Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa

Coronapandemin har fungerat både som gas och broms på e hälsoområdet. Det visar E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020 som belyser digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av rapporten framgår också att befintliga nationella kvalitetsregister har använts på delvis nya sätt för att följa och planera vård och omsorg. Mer om Rapporten hitter du på E-hälsomyndighetens webb

Av E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020 framgår bland annat att:

  • Ökande användning av digitala verktyg inom i vård, omsorg och socialtjänst handlar främst om befintliga lösningar som videomöten och e-tjänster för receptförnyelse, inte nyskapade innovationer även om det också förekommer.
  • Många verksamheter inom vård, omsorg och socialtjänst hade redan tekniska verktyg på plats för videomöten och pandemin blev den faktor som fick människor att börja använda dessa i större uträckning.
  • Digitala möten var något som redan tidigare användes inom kommunernas socialtjänst. Steget till att utöka användandet var inte så stort och många kommuner kom snabbt igång med att använda surfplattor på sina boenden.
  • Data som samlas in i vården har använts på nya sätt under pandemin, exempelvis uppgifterna i Svenska intensivvårdsregistret (SIR) där alla intensivvårdsfall registreras.
  • Nya tvärvetenskapliga sätt att skapa kunskap och prognoser på har fått genomslag, som automatiserad analys av stora mängder nyhetsartiklar eller detektion av virus i avloppsvatten.
  • Informationskanaler som 1177.se och krisinformation.se hade ett stort uppsving i inledningen av pandemin, liksom e-tjänster med personlig inloggning. Dessa tjänster har också på kort tid utvecklats med nya funktioner för till exempel bokning av provtagning och förmedling av provsvar.