Patrik Sundström om kraftsamling kring fortsatt digitalisering i välfärden

Patrik Sundström om kraftsamling kring fortsatt digitalisering i välfärden – Inera

I början av sommaren tillträdde Patrik Sundström som tillförordnad vd på Inera. Han kommer senast från Sveriges kommuner och regioner, SKR, där han hade rollen som digitaliseringschef, CDO. Här ger han sin syn på vad som kommer vara viktigt för välfärden, och Inera, framgent.

I rollen som CDO inom SKR samordnade Patrik Sundström SKR-koncernens arbete kring digitalisering i det offentliga Sverige. Det innebar att han under många år jobbat tätt ihop med landets kommun- och regionledningar och på så sätt fått en stor förståelse för de behov, möjligheter och utmaningar som kommuner och regioner står inför. Han har också haft ett nära samarbete med Inera och känner både organisationen och många medarbetare sedan tidigare.  

Ineras uppdrag har aldrig varit viktigare än just nu, säger Patrik Sundström och fortsätter: 

– Välfärden står idag, inte om tio år utan just idag, i ett läge där utmaningarna är större än någonsin tidigare. Det handlar om brist på arbetskraft, stora ekonomiska underskott, ökat tryck på välfärdstjänster i och med en åldrande befolkning samt helt nya förväntningar från invånare kopplat till hur välfärd ska erbjudas och levereras. Det mest kraftfulla verktyget för att möta detta är att dra nytta av teknikutvecklingen för att arbeta på nya och smarta sätt. Tittar vi i backspegeln har stora kliv i samhällsutvecklingen alltid tagits i samband med teknikskiften. Digitalisering är vår tids teknikskifte och det är hög tid att öka takten i förflyttningen.