Pengar - hinder eller möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik

Pengar – hinder eller möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik ta lärdom av Uddevalla

Projekt kring digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir ofta inte breddinförda trots goda resultat. I Uddevalla har man kommit fram till ett annat upplägg för att lyckas hela vägen. Att låta planering av digitalisering och ny välfärdsteknik ingå som en del av utvecklingen. Här kan du läsa mer om deras lärdomar.

Uddevalla kommun – Pengar – hinder eller möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik

Uddevalla, en av SKRs modellkommuner beskriver hur de spar tid på sikt genom att finansiering av breddinförande redan vid start funnits med i det långsiktiga budgetarbetet. En samverkan mellan förvaltningsledning, verksamheterna och controllern har lett till gemensamma mål. Finansiering av breddinförandet behöver inte avvakta den framtida tidsbesparingen. Satsning på digitalisering och välfärdsteknik är en del av utvecklingen på samma sätt som till exempel fortbildning.

Det här har arbetet lett fram till

Fler projekt kommer att breddinföras. Omvärldsanalysen för att hitta rätt saker och metoder att införa har ökat. Brist på pengar är inte längre ett hinder utan ses som en investering för framtida välfärdsutmaningar.

De viktigaste slutsatserna

Genom att planera in digitalisering och ny välfärdsteknik som en del av utvecklingen samt ha en mer långsiktig ekonomisk planering kommer fler nya tidsbesparande arbetssätt införas inom äldreomsorgen. Det är nödvändigt att ha helhetssyn och planera i ett längre perspektiv för att klara välfärdsutmaningarna som kommer. Välfärdsteknik och digitalisering är en investering för framtiden.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här