Socialtjänstens Linda Nyström demonstrerar glasögon och handkontroller för den nya VR-utbildningen. Foto: Helene Markström

Piteå kommun i framkant inom vård och omsorg: Inför obligatorisk VR-utbildning i förflyttningsteknik

Socialtjänsten i Piteå arbetar med att ta fram ett nytt koncept för förflyttningsutbildning för sin vårdpersonal. Syftet är att få en bättre och säkrare arbetsmiljö för personal och minska risken för förslitningsskador samt skapa mer skonsamma förflyttningar även för brukare. Utbildningen i förflyttningsteknik genomförs i VR (datorsimulerad verklighet).

Med hjälp av den nya tekniken kan utbildning ske mer frekvent, när det passar verksamheten och kommer att vara en kompletterande del i förflyttningsutbildning för vårdpersonal. Utbildningen med VR-teknik kommer att omfatta totalt åtta delmoment och innehåller både informationsfilmer och praktiska övningar.

VR-tekniken kommer även att introduceras för framtidens personal via Vård och omsorgsprogrammet på Strömbackaskolan.