Plus och minus för arbetsmiljön med mer digital vård

Plus och minus för arbetsmiljön med mer digital vård. Ny forskning visar att vårdpersonal kan uppleva arbetsmiljön som bättre när de använder digital teknik för att övervaka patienter på distans. Detta trots att arbetsbelastningen ökar.

Digital teknik blir allt vanligare inom vården, inte minst som ett sätt att hålla koll på patienters medicinska värden. Med den nya tekniken förändras arbetssätt och arbetsmiljö. Det kan innebära både fördelar och nackdelar för de sjuksköterskor som arbetar med systemen. 

Sjuksköterskorna får svårare att planera sin arbetstid, kraven ökar, liksom arbetsbelastningen. Samtidigt kan sjuksköterskorna tack vare den digitala tekniken ge bättre vård, vilket gör att även arbetstillfredsställelsen ökar.

Gudbjörg Erlingsdottir

– Det vi sett i vår analys är komplext. Saker som är bra för patienten gör att vårdpersonalen känner sig nöjd, och då accepterar de ökande krav och ibland minskad kontroll, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, docent vid Lunds universitet.