SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik # 11 Kramfors kommun – Konsten att lyckas införa digital teknik inom äldreomsorgen

Podden om välfärdsteknik #20

# 20 Uppsala eHälsokommun 2022 – Om förändringsresan och satsningar som höjer brukares och medarbetares digitala kompetens

Uppsala är en kommun som på ett metodiskt sätt byggt ut sin infrastruktur och gjort satsningar för att stärka brukares och medarbetares digitala kompetens. En kommun som ser tillgång till modern teknik som en fråga om demokrati och delaktighet – en självklarhet för alla. Texten är ett utdrag ur juryns motivering då Uppsala kommun utsetts till Sveriges eHälsokommun 2022. I det här avsnittet får du höra mer om Uppsalas arbete och förändringsresa. Medverkar gör Anna Lennartsson (avdelningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen), Anna-Terese Sporrong (innovationsledare med fokus på digitaliseringsfrågor), och Sabir Ghaderi (enhetschef systemförvaltning, IT-staben).

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.