SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik # 11 Kramfors kommun – Konsten att lyckas införa digital teknik inom äldreomsorgen

Podden om välfärdsteknik #21

# 21 Digitaliseringscoacher i Skellefteå och Eskilstuna – Om att inspirera och stötta seniorer att våga använda teknik i vardagen!

Digitaliseringscoach – vad är det? Vad gör en digitaliseringscoach inom hemtjänsten för att stötta brukare och medarbetare? Och hur väcker du intresse för välfärdsteknik och digitalisering hos seniorer för att främja digitala mognaden? Svaret på de här frågorna får du i det här avsnittet av Podden om välfärdsteknik där Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun och Emilia Salmi, digitaliseringscoach, Eskilstuna kommun, medverkar. De ger konkreta tips på aktiviteter som rörelsebingo och lån av surfplattor, vilket hjälper äldre att klara sig längre hemma på egen hand.

Samtalsledare är Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen samt tips från avsnittet: