podden om välfärdsteknik Så blev Lund Sveriges E-hälsokommun 2021

Podden om Välfärdsteknik # 6 Så blev Lund Sveriges E-hälsokommun 2021

I det sjätte avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Anna Borgius (vård- och omsorgsdirektör), Lena Carlereus (myndighetschef) och Sandra West (utvecklingsledare digitalisering) i Lunds kommun, om hur Lund blev utnämnd till Sveriges E-hälsokommun 2021. 

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Mer information om Lunds kommun: Digitalisering för både individen och verksamheten

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.