Skärmdump av introbild till presentationen Nyttorealisering praktiska tips med Anna Pegelow

Praktiska tips för Nyttorealisering

Nyttorealisering är en ledningsstrategi för att samverka mot det gemensamma målet att
realisera den förändring man föresatt sig. Nyttorealisering omfattar bland annat
målstyrning, portföljstyrning, projektstyrning, förändringsledning, mätning och
uppföljning. En utgångspunkt för ett strukturerat nyttorealiseringsarbete är att alla
förändringsinsatser ska vara väl förankrade i behov och verksamhetsmål. Då blir det
lättare att prioritera vilka förändringsinsatser som är viktigast att genomföra och också
lättare för verksamhetsansvariga att känna ett tydligt ägandeskap för de förändringar
och nyttor som ska komma till stånd. SKR har publicerat en pdf där du kan lära mer om grunderna.

Se filmen med Anna Pegelow strateg SKR förklarar hur du kan använda nyttorealisering för att styra ditt förändringsarbete.

SKRs webb om Nyttorealisering kan du ta del av ett filmen “Nyttorealisering – att styra för värdeskapande utveckling” en timmes webbinarium om värdeskapande utveckling. Med Louise Callenberg, sektionschef SKR avdelning för digitalisering, Johan Magnusson, Associate Professor, Swedish Center for Digital Innovation, Marcus Matteby, IT- direktör, Sundsvalls kommun Christine Feuk, projektledare, SKR Avdelning för demokrati och styrning.

På den sidan kan du också ta del av en presentation med Anna Pegelow och där hon presenterar praktiska tips för nyttorealisering:

  • Definiera och styr på målet
  • Prata om ”förändringen” istället för om ”projektet”
  • Verksamhetsansvariga måste vara kravställare
  • Verksamhetsansvariga godkänner beräknade nyttor så att de är realistiska
  • Medarbetarnas engagemang i tidigt skede skapar realism och acceptans
  • Fokusera på de 1–3 nyttor som är anledningen till den önskade förändringen
  • Var ärlig om ekonomiska respektive kvalitativa nyttor
  • Mät före och efter (ordinarie indikatorer)
  • Införande tills nyttorna är nådda
  • Besluta om hur nyttorna ska användas för att nå effekter