Rasmus Lillberg och Erika Hanses som pratar i vloggen

Premiär på Upphandlingsmyndighetens vlogg

I juni publicerade Upphandlingsmyndigheten premiäravsnittet av sin videoblogg (vlogg). Genom vloggen vill Upphandlingsmyndigheten på ett lättillgängligt sätt förmedla kunskap till bland annat dig som upphandlare, jurist eller leverantör. Vloggen ska lyfta aktuella ämnen inom offentliga affärer. 

I premiäravsnittet klargör våra upphandlingsjurister några myter och missuppfattningar om offentlig upphandling.  Upphandlingsmyndigheten vill på ett lättsammare sätt ge kunskap och skapa ett intresse för offentliga affärer. Förklara frågor om upphandlingsjuridik, hållbarhet- och affärsmässighet i upphandling, strategiskt inköpsarbete och statsstöd. Tanken är också att i Vloggen ge en viss fördjupning av de frågor som ställs i Upphandlingsmyndighetens Frågeservice.   

Vloggen publiceras på UHMs Youtube kanal och i Upphandlingsmyndighetens andra sociala kanaler. 

Erika Hanses och Rasmus Lillberg upphandlingsjurister Upphandlingsmyndigheten