SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Kompetenscenter välfärdsteknik

Nu finns ett nyhetsbrev om SKRs treåriga satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen. Som även publiceras här på digitalvardochomsorg.se.

Prenumerera så får du senaste nytt om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Du får även inspiration och konkreta tips på verktyg och aktiviteter från modellkommunerna samt information från myndigheter. Till prenumeration, länken öppnas i annan flik och på en annan webb

Kompetenscenter välfärdsteknik 

Fredag 15 januari

Satsning på teknik i äldreomsorgen  År 2020-2022 genomför SKR en satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla med hjälp av ny teknik. Inför 2021 har SKR och regeringen träffat en ny överenskommelse som publicerats på skr.se. Till överenskommelsen, öppnas i ny flik och på SKRs webb

Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna
Nu är SKR:s nya Kompetenscenter välfärdsteknik på plats. Genom att samla, skapa och sprida information ger centret råd, stöd och vägledning till kommuner. Vi har också en helpdesk som du når via webben. I Kompetenscentret ingår SKR och de tio modellkommunerna. Kontakta kompetenscenter välfärdsteknik, öppnas i ny flik på SKRs webb 

Så fick Kungsbacka kommun hjälp med digital tillsyn
I oktober 2020 genomförde Kompetenscenter välfärdsteknik ett så kallat “bollamöte” kring digital tillsyn. Sex kommuner delade med sig av frågor, svar och erfarenheter. Huvudsakliga frågeställningarna var:

  • Bakomliggande syftet med att införa digital tillsyn och vem som fattade beslutet.
  • Beskrivning av breddinförande, tidsplan med budget, kalkyler och arbetsgrupp.
  • Effekthemtagning för digital tillsyn – ekonomiska och kvalitativa effekter och om de realiserats.
  • Vilka typer av tekniska hinder har ni stött på under införandet?
  • Hur ni löst dem?
  • Hur har ni involverat medarbetare/kunder/allmänheten i införandet?
  • Vilken respons har ni fått?

Mötet spelades in och går att se i efterhand. Video från mötet i oktober, annan webb öppnas i ny flik

Nyheter från modellkommuner 

Uddevalla – Sensorer testas på Norrtulls vård- och omsorgsboende
Visste du att det finns sensorer som kan larma personal automatiskt om boende ramlar? I Uddevalla testas nu denna tekniska lösning på ett äldreboende. Sensorerna som placeras inne i lägenheterna innehåller ingen kamera, utan använder sig av en teknik som registrerar när en person fallit och befinner sig på golvet. Om testerna faller väl ut, kommer sensorer att införas på kommunens samtliga äldreboenden. 
Uddevallas satsning på sensorer, annan webb öppnas i ny flik 

Uddevalla – Rätt medicin i rätt tid
Att få rätt läkemedel vid rätt tidpunkt är en viktig del av en bra vardag för många av hemtjänstens brukare. Medicingivaren talar om när det är dags för medicin och ökar tryggheten och självständigheten för hemtjänstens brukare. Uddevalla kommun inför nu medicingivare som kan jämföras med digitala medicinskåp som påminner om medicinen och ser till att doseringen stämmer.
Rätt medicin i rätt tid, annan webb öppnas i ny flik 

Eskilstuna – Program och filmer om välfärdsteknik
Eskilstuna kommun har tillsammans med flera samverkanspartners tagit fram programmet ”Välfärdsteknik i virustider”, med studiosamtal och inspelade filmer. Filmerna innehåller tips, inspiration och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen för äldre. Det handlar exempelvis om informationssökning, att uträtta bankärenden och upprätthålla sociala kontakter digitalt.
Välfärdsteknik i virustider, annan webb öppnas i ny flik 

Kalmar – Införande av digital signering
Kalmar kommun inför just nu digital signering av HSL-uppdrag där samtliga aktörer (omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och privata aktörer) är delaktiga. Det första delinförandet skedde under oktober 2020 och innefattade en hemtjänstenhet samt ett särskilt boende. Digital signering kommer att införas brett i hela kommunen fram till februari 2021. För mer information kontakta Victor Forsberg, projektledare, Kalmar kommun. 

Karlstad – Välfärdsteknik och digitala tjänster
Karlstads kommun har i flera år arbetat med välfärdsteknik och digitala tjänster inom vård och omsorg. Nu är kommunen redo att ta nästa steg i digitaliseringsresan mot en digital och nära omsorg tillsammans med brukarna.
Digitala tjänster inom äldreomsorgen i Karlstad kommun, annan webbplats öppnas i ny flik 

Nyheter från myndigheter  

Digitalhjälpen, vägledning och steg-för-steg-guider för dig som stöttar äldre 
På Digitalhjälpen finns information, material och tips som hjälper äldre, och för dig som stöttar äldre, att använda digitala tjänster och verktyg. Där finns bland annat guider och tips specifikt för dig som arbetar inom äldreomsorgen. 
Digitalhjälpen, annan webb öppnas i ny flik

Enkät om socialtjänstens digitalisering
Varje år publicerar Socialstyrelsen en rapport som bygger på en enkät till kommunerna om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. Alla kommuner som under 2020 rekvirerat stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknik i äldreomsorgen ska besvara den. Enkäten för 2021 går ut till social- och omsorgsförvaltningarna omkring den 11 januari. Håll utkik!
För frågor om rapporten kontakta [email protected]

Ny version av LIKA Socialtjänst 
Nu finns en ny och uppdaterad version av LIKA Socialtjänst. LIKA är ett verktyg som underlättar arbetet med digitalisering inom socialtjänsten. Verktyget fungerar även som stöd för förvaltnings- och verksamhetschefer att prioritera rätt insatser och aktiviteter. Passa på att utvärdera socialtjänstens digitalisering i just din kommun!
Till LIKA Socialtjänst 3.0, annan webb öppnas i ny flik 

Kurser och konferenser

10 februari Så gör vi: sex modellkommuner berättar om införande av välfärdsteknik 
Kompetenscenter välfärdsteknik (SKR) bjuder in till webbseminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit. Du kommer att få höra om sex kommuners digitala kliv inom äldreomsorgen och om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar andra kommuner att verksamhetsutveckla genom digitala lösningar.
Information och anmälan Sex modellkommuner berättar 

22 februari, 23 mars & 13 april  Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nytta med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.
Information och anmälan Förhandling och dialog upphandling av välfärdsteknik 

Konferens 8 september – save the date!
Kompetenscenter välfärdsteknik anordnar en konferens om utvecklingen av välfärdsteknik i kommunernas äldreomsorg. Mer informtion kommer under våren. 

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se