Presentation av PROTECT-projektet

Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies | NVC (nordicwelfare.org)

Webbinaret kommer att presentera resultaten av det gemensamma nordiska PROTECT-projektet (Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies, 2021–2023) och diskutera dem med en framåtblickande perspektiv.

För att framgångsrikt stödja användningen av hälso- och välfärdsteknik är det nödvändigt att förstå de utmaningar den står inför och de möjligheter den erbjuder på mikro-, meso- och makronivå. PROTECT-projektet har genomfört tre workshops med fokus på dessa tre nivåer, börjande med mikronivån och användarna.

Till detta webbinar välkomnas slutanvändare, beslutsfattare och forskare, liksom nationella, regionala och lokala projektägare inom området för implementering av hälso- och välfärdsteknik.

PROTECT-projektet och dess nordiska workshopserie syntetiserar och främjar nordisk forskningsbaserad kunskap om proaktiv hälso- och välfärdsteknik med ett användar- och samhällsperspektiv på tre nivåer:

(1) Slutanvändare, särskilt äldre klienter/patienter och personer med funktionsnedsättningar samt deras informella vårdgivare.
(2) Implementering; perspektivet från professionella vårdgivare.
(3) Samhällsnivån.

För program och anmälan, klicka dig in på länken i inlägget.