Hand som håller surfplatta

Projekt Modig: Så gjorde vi vård och omsorg mer digital

Den 21 april klockan 10-16 sammanfattar vi projekt Modig på temat Så gjorde vi vård och omsorg mer digital – erfarenheter från projekt Modig.

Projekt Modig har under drygt två år arbetat med att höja kompetensen i digital teknik inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Nu välkomnar de dig att vara med på deras digitala slutkonferens 21 april och sammanfatta lärdomar och erfarenheter.

Sju kommuner har under projektets dryga två år arbetat med att höja den digitala kompetensen hos baspersonal och chefer inom äldreomsorg och funktionshinder, och att ta fram en metod för långsiktigt arbetsplatslärande.

Program

  • Vad har vi gjort i projekt Modig och vad har vi lärt oss?
  • Utbildning för fyra olika målgrupper: Strategiska medarbetare, Operativa chefer, Digitaliseringsombud och Baspersonal.
  • Digitaliseringsombud och vägen mot ett mer digitaliserat arbetssätt.
  • Implementering av ett långsiktigt arbetsplatslärande: Att ta fram en metod.
  • Har vård- och omsorgsmedarbetarna fått en ökad digital kompetens?
  • Digitalisering i Sverige och Norden – olika nationella strategier.