Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa är ett prioriterat område hos Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webb finns kunskap, råd och regler om behandling av och stöd till personer med psykisk ohälsa, och om att förebygga suicid, det vill säga självmord.

God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Psykisk ohälsa får konsekvenser på många olika sätt. Det orsakar stort lidande i människors liv och påverkar hela samhället, både socialt och ekonomiskt.

Rätt stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd

Barn och unga med psykiatriska tillstånd behöver få rätt vård och stöd, för att må och fungera bättre. Socialstyrelsen har kunskap, metoder och arbetssätt som bidrar till det. Just nu har vi extra fokus på att lyfta aktuell kunskap som stödjer dig som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.