PTS digital delaktighets logga

PTS nyheter om digital delaktighet

PTS nyheter om digital delaktighet

Se till att anmäla dig till informationsdag om 2G- och 3G-avvecklingen, temadagen Digitalidag och PTS samråd. Bland septembers nyheter kan du läsa mer om detta och en rad andra spännande nyheter.

1. Trygghetslarm och annan utrustning påverkas när 2G- och 3G-näten avvecklas När 2G- och 3G-näten släcks ned under de kommande fyra åren slutar en mängd utrustning att fungera. Vård och omsorg tillhör de verksamheter som berörs. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut. Sveriges största telekomoperatör Telia planerar att släcka sitt 3G-nät 2023 och 2G-nätet 2025. PTS arbetar just nu med informationsinsatser kring avvecklingen. Den 28 september 2021 anordnar vi ett digitalt informationsmöte. Mer information och anmälan finns här.

2. PTS genomför en rad aktiviteter under temadagen Digitalidag den 15 oktober. Syftet med dagen är att “inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.” Mer information om Digital idag finns på webbsidan www.digitalidag.org.

För det första har PTS tagit fram en informationsbroschyr i pappersformat som delas ut under Digitalidag. Broschyren vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Den berättar om hur man kan ta ett första steg och vad som kan vara bra med digitala tjänster. Broschyren finns än så länge på svenska och engelska men kommer även översättas till fler språk, inklusive teckenspråk. Du hittar broschyrerna bland annat här på digitalvardochomsorg.se samt på PTS Digitalhjälpen.

Ytterligare en insats är att erbjuda telefonservice under dagen. Vem som helst kan då ringa 010-550 25 00 och få svar på enkla frågor och vägledning i att komma igång med digitala tjänster. Insatsen kommer att utvärderas och erfarenheterna samlas in. PTS ser det som en viktig källa till att utforska behovet och för potentiell utformning av stöd för de som är i digitalt utanförskap och har begränsade kanaler att få information och hjälp.

Slutligen står PTS bakom den utbildning som erbjuds alla som ska informera och svara på frågor runt om i landet under temadagen, inklusive de som ska arbeta i endags-telefonservicen. Utbildningen och stödmaterialet innehåller tips och råd på hur de kan bemöta personer som har låg eller ingen digital vana, svara på vanliga frågor och information om www.pts.se/digitalhjalpen.

Skicka ett mejl till [email protected]e vid frågor om Digitalhjälpen och samarbetet med Digitalidag.

3. Ny chans att vara med i PTS samråd PTS samråd med funktionshinderorganisationer anordnas digitalt den 25 november kl. 13:00 – 15:00. Syftet med samrådet är att tillsammans med representanter för funktionshinderorganisationer föra dialog kring konsumenternas aktuella behov och utmaningar inom områdena elektronisk kommunikation och post. Vi ordnar samråd en gång per år. Mandatperioden för tidigare utsedda representanter har löpt ut. Nästa mandatperiod löper mellan 1 oktober 2021 och 31 december 2023. Respektive förbund bestämmer själva formerna för representationen. Vi hoppas att de organisationer som varit med tidigare vill delta även i kommande samråd. Dessutom uppmanar vi nya organisationer att delta. Hjälp oss gärna att sprida denna information genom era kanalerFör information om hur ni anmäler representanter: [email protected], Marlena Molak-Brindell 08-678 55 00 via växeln, eller Malin Wahlquist, 08-678 55 00 via växeln.

4. PTS innovationstävling under lupp Regeringen har gett PTS i uppdrag att göra en oberoende utvärdering av nytta och samhällseffekter av PTS innovationstävling under perioden 2010–2020. Under tiden är tävlingen pausad. PTS innovationstävling har genomförts sedan 2010. Det övergripande syftet är att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter oavsett funktionsförmåga enligt principen om universell utformning. Målet är att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättra vardagen för många. Genom PTS innovationstävling får vinnande företag och organisationer finansiering av tjänste- och produktutveckling på upp till tre miljoner kronor. Det sker även utbildningsinsatser. De vinnande projekten utvärderas i tre års tid efter projektets avslut. Det har skett varje år sedan 2012. Årsuppföljningen visar att andelen vinnare som inte har lyckats så bra sjunker år från år. PTS ser en tydlig uppåtgång de senaste fyra åren i de projekt som har nått volymspridning och skapar påtaglig effekt för många eller stor effekt för färre. Den utvärdering som nu är beställd kommer att utföras av konsulter som inte tidigare har varit involverade i tävlingen. Den har ett bredare perspektiv och kommer att undersöka fler faktorer än den befintliga årsgenomgången. PTS räknar med att uppdraget kommer att vara klart mot slutet av året.

För mer information, kontakta: Sverker Brundin, 08-678 55 50 via växeln, [email protected]

5.  E-leg med delad kontroll ökar möjlighet till digital delaktighet I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i Freja eID:s e-legitimation. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling. Cirka en miljon människor saknar e-legitimation enligt Freja eID:s bedömning. Samtidigt finns 5 000 tjänster som kräver e-legitimation. Projektet “Delad kontroll”, som nu är en ny funktion i Freja eID, har ambitionen att förbättra situationen.

Detta innebär att två individer kan ansluta sina Freja eID-konton så att en blir medhjälpare eller assistent åt den andra – exempelvis en familjemedlem eller vårdgivare. Medhjälparen kan inte göra några transaktioner på egen hand och respektive part kan avsluta kopplingen när som helst. Läs mer om funktionen Delad kontroll, projektet och ta del av slutrapporten här

6. Tester visar att automatisk nummerupplysning kan hjälpa personer med funktionsnedsättning För personer med synnedsättning, särskilt äldre, kan det vara utmanande att söka rätt på telefonnummer via nätet. Av denna anledning har PTS finansierat ett projekt i syfte att testa hur den senaste tekniken inom konverserande AI (artificiell intelligens) skulle kunna användas. Den framtagna prototypen erbjuder automatisk nummerupplysning där användaren, med hjälp av sin röst, kan hitta den person som hen söker, utan att behöva prata med en telefonist.

Läs mer om projektets resultat. För mer information, kontakta Robert Hecht, 08-678 55 00 via växeln, [email protected]

7. De omvandlar tal till text T-talk omvandlar tal till text för att hjälpa människor att bättre uppfatta, förstå och minnas vad som sägs. Lösningen, som har fått finansiering via PTS innovationstävling, är lanserad och projektet är slutrapporterat. Läs mer om projektets resultat.

8. Myndighetsgemensam sajt lanseras i december PTS lanserar Digin.nu i december. Webbplatsen ska ge både offentliga och privata aktörer information, vägledning och inspiration om digital tillgänglighet och digital inkludering. Här kommer målgrupperna att exempelvis hitta vad de ska göra enligt lag och hur de kan arbeta praktiskt för att öka sin digitala tillgänglighet. Webbplatsen tas fram av PTS tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

För mer information, kontakta: Lisa Larsson Falk, 08-678 55 00 via växeln, [email protected].

 9. Allt du behöver veta om tillgänglighetsdirektivet PTS tar fram en vägledning bestående av vanligt förekommande frågor och svar (FAQ) om det kommande tillgänglighetsdirektivet. Informationen riktar sig berörda aktörer. Det kan vara de som tillverkar, importerar och distribuerar olika produkter och de som tillhandahåller tjänster med krav på tillgänglighet. Syftet med FAQ:n är att ge dessa aktörer en överblick, ökad kunskap och en känsla av angelägenhet inför den kommande lagstiftningen och det arbete som de behöver göra. Informationen kommer att publiceras på Digin.nu vid lanseringen i december.

För mer information, kontakta: Lisa Larsson Falk, 08-678 55 00 via växeln, [email protected] och Malin Wahlquist 08-678 55 00 via växeln, [email protected]

10. Kraftigt ökade kostnader för inkluderande telefoni Kostnaderna för PTS samtalsförmedlande tjänster har ökat så mycket att PTS har behövt vidta åtgärder. Pandemin med sina restriktioner satte under våren 2020 oss alla på ett snabbtåg mot ökad digitalisering. Plötsligt skulle allt ske digitalt. Tidigare kunde de som behövde få stöd av en teckenspråkstolk eller skrivtolk få det på plats, men det var ofta svårt eller omöjligt under pandemin. Dessutom ringde alla i samhället betydligt mer för att få information och rådgivning. Det har lett till att PTS kostnader för de tre samtalsförmedlande tjänsterna (Bildtelefoni.net, Teletal, Texttelefoni.se) steg med 18 procent från 66,3 miljoner kronor 2019 till 78,4 miljoner kronor 2020.

Till följd av detta har PTS fått ställa om resurser, bland annat genom att skära ned på PTS innovationstävling. Under 2021 ligger kostnaderna för de tre samtalsförmedlande tjänsterna fortsatt på samma nivåer som under 2020. Kanske har vårt sätt att arbeta, kommunicera och leva ändrats permanent?

För mer information, kontakta: Robert Hecht, 08-678 55 00 via växeln, [email protected], och Erik Zetterström, 08-678 55 00 via växeln, [email protected]

11. PTS upphandlar tjänsten Teletal PTS upphandlar nu nytt avtal för tjänsten Teletal. Avtalet ska träda i kraft 2022-06-30. Tiden för att lämna anbud har passerats.

Tjänsten Teletal erbjuder stöd vid telefonsamtal då ena eller båda parterna i samtalet har behov av det. Stödet som tolken kan hjälpa till med är exempelvis att tolka svårförstått tal, förtydliga svårförståeliga ord, ge minnes-stöd eller anteckningshjälp under samtalet. Man kan också få hjälp med att navigera genom telefonväxlar. Tjänsten riktar sig till alla som är i behov av stöd under ett telefonsamtal och de som behöver komma i kontakt med dessa personer.

Det kommer in mellan 1 000 och 2 000 samtal per månad kommer till Teletal. Kostnaden för tjänsten var 6,25 miljoner kronor under 2020.

Här kan du hämta upphandlingsunderlaget. För mer information, kontakta: Erik Zetterström, 08-678 55 00 via växeln, [email protected]

12. Nytt avtal Bildtelefoni.net Från den 1 september 2021 drivs den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net under nytt avtal. Tjänsten har upphandlats och det är Evantia som fortsätter att driva den på uppdrag av PTS. För mer information, kontakta Robert Hecht, 08-678 55 00 via växeln, [email protected]