Global eMenthal health

Quality Assurance for eMental Health – a European Perspective – seminarium 15 april

Välkommen till Global eMental Health 15 april kl. 10.00. Peter Kjäll på RISE Research Institutes of Sweden öppnar mötet. 

Seminariet kommer att analysera det nuvarande digitala mentala hälsolandskapet med fokus på kvaliteten på eMental Health-verktyg som sträcker sig från förebyggande, välbefinnande, självhjälp och självhanteringslösningsalternativ.

Experter som representerar Sverige, Nederländerna, Norge, Danmark, Island, Finland och Storbritannien kommer att diskutera hur man kvalitetsbedömer digitala verktyg för psykisk hälsa och gör dem tillgängliga för användning.