SKR Omvärldsrapport digitalisering maj 2020

Rapport från omvärlden

SKR har tagit fram Omvärldsrapport digitalisering maj 2020 med kortfattade summeringar av viktiga händelser och tendenser som kan komma att påverka kommuner och regioners utveckling i en digital tid. Rapporten fokuserar på perioden januari-maj 2020 och är indelad i olika områden, bland annat finns ett avsnitt om vård och omsorg. I rapporten finns också en uppställning med pågående utredningar som är intressant att se i ett sammanhang.

Utbrottet av covid-19 gör att den digitala utvecklingen tar ett stort språng just nu. Distansundervisning och digitala vård- och nämndsammanträden har blivit det normala och arbete hemifrån och digitala trygghetslösningar är nödvändiga för att skydda våra mest sköra. Nyttan från digitaliseringen blir allt viktigare. Det är tydligt att digitaliseringen inte är målet i sig utan en möjlig väg för att nå målen.

Det är tydligt att många digitaliserar för att ha en möjlighet att klara uppdraget även under svårare tider. Noterbart här är vikten av att verksamhet och digitaliseringsstöd går hand i hand, för att kunna uppnå önskade effekter. Det finns ett stort intresse från akademin att beforska området. Fler vårdgivare har också börjat införa möjligheter för personer med kronisk sjukdom att med stöd av digitala lösningar hantera allt mer av sin vård hemifrån. Även tillsyn med kamera accelererar samtidigt som utbildning, introduktion och vägledningar för personalen i allt större utsträckning bli digitala. Erfarenhet och kompetens av digitala lösningar ökar hos såväl medarbetare som brukare och patienter.