Digitala samhällshinder

Rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas. Det är hur vi bygger digitala tjänster – och möjliggör för alla att kunna använda dessa – som påverkar.

Tillsammans ger författarna till rapporten ett antal rekommendationer; bland annat att försöka fånga upp den kunskap som byggs upp om hur hindren ser ut – och på så sätt avstå från att bygga dem redan från början.

– En viktig lärdom är att vi oftast väljer att formulera att utmaningen ligger i individens digitala utanförskap, när vi egentligen borde fokusera på att undanröja de digitala hinder som skapar utanförskapet, säger Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.

Digitala samhällshinder.pdf