Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen – Regeringen.se

Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik när insatser ges vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen. Exempel på digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden.