Regeringen vill öka användningen av digital välfärdsteknik i äldreomsorgen

Regeringen vill öka användningen av digital välfärdsteknik i äldreomsorgen – Regeringen.se

Genom ökad användning av digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen vill regeringen öka tryggheten för de boende och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. Regeringen menar att ökad användning av välfärdsteknik behövs för att bibehålla kvalitén inom äldreomsorgen då behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt de närmaste åren.