Region Stockholm har redan bred nytta av AI

Region Stockholm har redan bred nytta av AI – Nyheter – Region Stockholm

AI-teknik kan ha förhindrat 21 suicidförsök i SL-trafiken, genom att läsa av rörelsemönster på perrongen. Region Stockholm har nytta av artificiell intelligens inom en rad områden. Nu ska både effektivitetsvinster och risker analyseras.

Region Stockholm använder redan AI-lösningar inom flera områden som till exempel bildanalys, prognosticering och viss programmering. Det är också många medarbetare som använder chattbotar för att sammanställa data ur till exempel en rapport.

AI-teknik används också i SL-trafiken. Genom AI-verktyg som har installerats i kamerasystemet går det att upptäcka om någon har hamnat på spåret. Tekniken kan också läsa av människors rörelsemönster på perrongen och se om någon riskerar att falla eller hoppa ner på spåren. Om någon har ramlat ner, eller riskerar att göra det, larmas SL som då kan stoppa trafiken. Hittills bedömer trafikförvaltningen att 21 suicidförsök har förhindrats av denna teknik.

Även vården använder AI-teknik, till exempel för att tolka röntgenbilder. AI kan i vissa fall ställa en säkrare diagnos än vad en människa kan, och även föreslå behandling.

– Det finns många områden i Region Stockholm där AI redan gör stor nytta. Inom diagnostiken förväntas tekniken användas ännu mer framöver. Det är förstås viktigt att ha med sig att det kan finnas etiska risker när man ersätter människor med AI, men det finns två sidor av detta. Om vi har möjlighet att rädda fler liv är det inte etiskt försvarbart att inte använda AI, säger Martin Björck, projektledare på avdelningen för strategisk it i Region Stockholm.

Det finns samtidigt frågetecken kring hur medarbetare får och kan jobba med den ständigt växande tekniken. I budget för 2024 fick regionstyrelsen i uppdrag att inleda ett sammanhållet, strategiskt arbete kring AI. Syftet är att ta reda på vilka effektivitetsvinster, men också vilka risker, AI kan medföra.

Susanne Bayard, it-direktör i Region Stockholm, framhåller att det är viktigt att följa med i utvecklingen.

– Region Stockholm vill vara duktiga på AI. AI-teknik har tidigare bedrivits organiskt ute i verksamheterna och vi vill nu gå mot ett mer strategiskt och sammanhållet arbetssätt. Vi vill bygga in en systematik i vårt arbete med AI och nyttja den potential som tekniken har. Men vi måste göra det på ett säkert och förnuftigt sätt, säger hon.

Martin Björck leder projektet.

– Det är många stora komplexa frågor och bedömningar som behöver göras både juridiskt, etiskt, tekniskt och kulturmässigt. Syftet med projektet är att öka Region Stockholms förmåga inom AI. Vi ska höja kompetensen genom samordning och nätverk och jobba fram en AI-kultur inom regionen. Målet är att vi ska ta fram tydliga riktlinjer för hur medarbetare kan använda AI, säger han.

De kommande veckorna ska projektgruppen lägga grunden för vad projektet ska göra och ta fram effektmål och upprätta projektplaner. Projektet kommer att drivas inom fyra huvudområden: förmågor, stöd och styrning, nätverk och samarbeten samt praktiska AI-initiativ.

Inget hinder att använda AI-lösningar

EU-parlamentet röstade nyligen igenom världens första AI-lagstiftning. Men den är inte prövad och det finns ingen praxis ännu. Det kan därför vara svårt för medarbetare att veta vad som gäller när de ska använda sig av AI.

Det finns dock andra lagar och regler som anställda måste följa.

– Som medarbetare i Region Stockholm går det utmärkt att använda AI-verktyg i sitt arbete men man måste tänka kritiskt. Det är viktigt att tänka på att informationen som laddas in ett AI-verktyg lagras och att man därför endast ska skriva in sådant som redan är publikt, säger Martin Björck.