Äldre dam sitter i soffan med en dator och ett digitalt hjälpmedel. Risk för att vi överskattar digital teknik i vården

Risk för att vi överskattar digital teknik i vården

En avhandling från Linköpings universitet visar att utvärderingar av digital teknik i vården kan förstärka digitala ojämlikheter. Vissa grupper ur den äldre befolkningen deltar i mindre utsträckning i utvärderingar av teknik, vilket gör att utvärderingarna blir missvisande.

Den digitala tekniken spelar en allt större roll i vårt samhälle. Inom hälso- och sjukvården exempelvis kan patienter digitalt be om receptförnyelse, boka vårdbesök och läsa sin journal. Men alla äldre har inte tillgång till den digitala tekniken, eller vet hur den används. Arianna Poli ville undersöka vad som leder till digital ojämlikhet bland äldre och om den har något att göra med hur ny digital teknik utvärderas. 

– Jag ville veta hur väl personer som utvärderar tekniken inom hälso- och sjukvården representerar äldre över lag. Resultatet visade att i vissa utvärderingar är en del grupper ur den äldre befolkningen inte representerade. Det innebär ju att forskningen om digital teknik i vissa fall faktiskt inte är rättvisande, säger Arianna Poli, nybliven doktor vid Linköpings universitet.  

Resultatet i hennes avhandling visar att de äldre som deltar i forskning om digital teknik inom hälso- och sjukvården är yngre, har bättre hälsa och är mer digitalt rustade än de äldre som inte deltar i forskningsstudier  

Avhandlingen:  
A Divided Old Age through Research on Digital Technologies, Arianna Poli, Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.